مسابقه مقاله نویسی دانشجویی با موضوع تدبر در آیات قران کریم

 

 

دانلود کتاب: روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم

نویسندگان: دکتر محمد علی لسانی فشارکی، دکتر حسین مرادی زنجانی

 

 

الزام مقاله:

  • دانشجویان محترم بایستی مقالات خود را با راهنمایی یکی از اساتید معارف دانشگاهی یا حوزوی تدوین نمایند.

 

ویژگی‌های مقاله:

  • حجم مقاله: حداقل 3000 کلمه و حداکثر 5000 کلمه
  • فونت مقاله:  bnazanin 14

 

استاد ممتاز:

استاد ممتاز بر اساس کسب بالاترین  امتیاز  از 12 مقاله برتر دانشجویی انتخاب می گردند.

به عنوال مثال عنوان مقام  اول به استاد محترمی تعلق می گیرد که در بین 12 مقاله برتر بیشترین  تعداد مقاله را راهنمایی کرده باشد.
 
 

دانشگاه برتر:

دانشگاه برتر :بر اساس بالاترین  امتیاز کسب شده از 12 مقاله برگزیده و نیز بیشترین تعداد دانشجوی شرکت کننده انتخاب می گردد.