نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام چهارم رشته استندآپ کمدی کانون هنرهای نمایشی اداره کل امور فرهنگی در جشنواره بین المللی سیمرغ

کسب مقام چهارم رشته استندآپ کمدی کانون هنرهای نمایشی اداره کل امور فرهنگی در جشنواره بین المللی سیمرغ


کسب مقام چهارم رشته استندآپ کمدی دهمین جشنواره بین‌المللی سیمرغ توسط محمد امین محسن بیگی عضوشورای مرکزی کانون هنرهای نمایشی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ازمجموع44000اثرومشارکت13700 وازبین  161اثردراستداپ کمدی ایشان این مقام راکسب نمودند.