نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام اول و دوم استارت‌آپ رویداد شتاب ایده های نو توسط کانون ترویج کارآفرینی اداره کل فرهنگی

کسب مقام اول و دوم استارت‌آپ رویداد شتاب ایده های نو توسط کانون ترویج کارآفرینی اداره کل فرهنگی


تیم دور نریز رتبه اول

افسانه بنی اسدازاد (شورا مرکزی کانون)

فاطمه رضایی(شورا مرکزی کانون)

اسما اسدی و محمد محسن دهقانی عضو کانون کارافرینی

 

 

تیم تاکالا مقام دوم

 

سهیلا خواجویی و مهدی سلطانی نژاد عضو کانون کارافرینی