نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هفتگی شعر نجوا

نشست هفتگی شعر نجوا


نشست هفتگی شعر نجوا 

یکشنبه نوزدهم آبان ماه 98

ساعت 16الی 18:30 ،

کلاس 105، دانشکده هنر و معماری صبا

کانون ادبی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان