نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هفتگی شعر نجوا

نشست هفتگی شعر نجوا


نشست هفتگی شعر نجوا 

 

یکشنبه ها ساعت 16 الی 18:30

کلاس 105، دانشکده هنر و معماری صبا

کانون ادبی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ورود برای عموم دانشجویان علاقمند آزاد است