نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رویداد استارتاپ ویکند در حوزه صنایع و خدمات نوآور شهری (بومینو)

رویداد استارتاپ ویکند در حوزه صنایع و خدمات نوآور شهری (بومینو)


به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی

رویداد استارتاپ ویکند در حوزه صنایع و خدمات نوآور شهری (بومینو)

 

با همکاری:

کانون کارآفرینی اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه باهنر کرمان

برگزار خواهد شد