نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه یابی دانشجویان کانون قران و عترت به مرحله سراسری جشنواره قرآنی کشور

راه یابی دانشجویان کانون قران و عترت به مرحله سراسری جشنواره قرآنی کشور


راه یابی دانشجویان عزیز

جناب آقای محمدرضا دوست حسینی و سرکار خانم معصومه سبک دست را

به مرحله سراسری سی و پنجمین جشنواره سراسری کشوری را تبریک می گوییم