نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش ایرانیان تیم انجمن علمی نجوم در جستجوی سیارک ها

درخشش ایرانیان تیم انجمن علمی نجوم در جستجوی سیارک ها


 

 

تیم انجمن علمی نجوم دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان تنها تیم موفق ایرانی در این پروژه موفق به کشف اولیه یک سیارک شد تا یکی از هشت مورد تایید شده در این مسابقات باشد. 

یکی از همکاری های علمی شهروندمحور که چند سالی است در سطح جهان با مشارکت دانش آموزان و دانشجویان انجام می شود، تلاش برای جستجوی سیارک ها در قالب جنبش جستجوی سیارک است که زیر نظر موسسه بین المللی همکاری جستجوی نجومی (IASC سرواژه International Astronomical Search Collaboration) و با مشارکت گروه ریاضی دانشگاه سایمون فریزر و مرکز تلگرام های نجومی هاروارد برگزار می شود.

موسسه بین المللی همکاری جستجوی نجومی علاوه بر جنبش های بین المللی که در آن، گروه هایی از کشورهای مختلف جهان با یکدیگر در کشف سیارک ها رقابت می کنند، جنبش هایی جداگانه برای هر کشور برگزار می کند.