نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان دوازدهمین جشنواره رویش دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان

برگزیدگان دوازدهمین جشنواره رویش دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان


دوازدهمین جشنواره رویش دانشگاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان از تاریخ 1 دی ماه 1397 الی 6 دی ماه 1397 در سه بخش نمایشگاهی ، نشست ها و کارگاه ها و بخش اصلی برگزار شد.

این جشنواره با حضور 12 کانون و اجرای بیش از 90 طرح در سطح دانشگاه برگزار شد که با استقبال بینظیر دانشجویان ، اساتید و کارمندان همراه شد.

بخش رقابتی این جشنواره در دو بخش فردی و گروهی و بخش اصلی برگزار شد که برگزیدگان جشنواره به شرح ذیل می باشند .