نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفرینی کانون فرهنگ و ادب معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان در هشتمین جشنواره ملی رویش

افتخار آفرینی کانون فرهنگ و ادب معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان در هشتمین جشنواره ملی رویش


کانون فرهنگ و ادب معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان  توانست در میان کانون های فرهنگ و ادب سراسر کشور در رتبه  الف برگزیده و شایسته تقدیر شناخته شود . 

این افتخار آفرینی را به همه ی دست اندرکاران بخش فرهنگی اعم از دانشجویان گرامی و کارکنان و اعضای محترم هیأت علمی عزیز تبریک عرض می نماییم . امیدواریم در آینده نیز نظاره گر موفقیت های خانواده ی تلاشگر کانون ها در حوزه های فرهنگی و هنری باشیم .

 

 

 اسامی برگزیدگان هشتمین جشنواره ملی رویش