نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افتخار آفرینی انجمن های علمی دانشجویی در جشنواره بین‌المللی حرکت

افتخار آفرینی انجمن های علمی دانشجویی در جشنواره بین‌المللی حرکت


افتخار آفرینی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه شهید باهنر کرمان

در جشنواره بین‌المللی حرکت

 

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه با کسب سه مقام برتر و یک انجمن شایسته تقدیر پس از دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز بیشترین عنوان برتری را از آن خود کرده است. 

  1. رتبه اول در بخش مسابقات انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر

  2. رتبه اول در بخش فعالیت خلاقانه انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

  3. رتبه اول در بخش انجمن پویا آقای عبدالله لوشابی از انجمن علمی دانشجویی اقتصاد کشاورزی

  4. شایسته تقدیر انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب کشاورزی

این افتخار آفرینی را به همه دانشگاهیان عزیز و خانواده سخت کوش انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه تبریک عرض می‌کنیم. باشد که در آینده هم شاهد موفقیت هایی از این دست در همه‌ی عرصه های علمی و پژوهشی باشیم.