معرفی معاونت


معاونت فرهنگی و اجتماعی با هدف تحکیم و اعتلای هویت اسلامی ، انقلابی و ملی اعضای دانشگاه اعم از دانشجویان، اساتید و کارمندان، عهده دار برنامه ریزی، هماهنگی واحدهای اجرایی و ارتقای سطح کمی و کیفی برنامه های فرهنگی دانشگاه بوده و در جهت تبلیغ معارف اسلامی ، تحکیم و تقویت نظام اسلامی، تبیین و ترویج آرمانها و منویات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (مد)، فعالیت می نماید.
ایجاد محیط نشاط ، امید و اتکال به خداوند متعال، افزایش بصیرت اسلامی انقلابی، تقویت روحیه تعهد و حضور در صحنه های علمی فرهنگی اجتماعی، توسعه حوزه مشارکت دانشگاهیان در فعالیت های فرهنگی و الگو سازی فرهنگی مبتنی بر اندیشه ناب اسلامی از جمله سیاستهای راهبردی این مدیریت می باشد.