اهم وظایف:

- برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیت های فرهنگی دانشجویان دانشگاه.- زمینه سازی برای مشارکت دانشجویان در تصمیم گیری و اجرای فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه.- فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه دانشجویان.- ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی و هنری.- برقراری ارتباط و همکاری های مشترک با مراکز و مؤسسات فرهنگی.- مطالعه، بررسی و شناسایی معضلات فرهنگی دانشگاهیان و بررسی نیازهای فکری و عقیدتی مخاطبان.- ایجاد تسهیلات لازم برای آشنایی دانشگاهیان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی.- زمینه سازی برای آشنایی دانشجویان و برقراری ارتباط ایشان با نهادها و مؤسسات علمی، فرهنگی و آشنایی با عالمان، اندیشمندان و فرزانگان.- ایجاد زمینه های مناسب برای تولید و عرضة آثار فرهنگی و هنری دانشجویان و تشکیل نمایشگاه های آثار هنری دانشجویان.- تشکیل کانون های فرهنگی، هنری و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی از آنها.- برگزاری مراسم مختلف فرهنگی، مذهبی، سیاحتی و...- برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان نظیر دوره‌های آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری.- اطلاع رسانی و بازتاب فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان .- افکار سنجی دانشگاهیان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی.