لیست انجمن‌های علمی دانشجویی


دانشکده فنی و مهندسی


 

 • مهندسی شیمی

 • مهندسی مکانیک

 • مهندسی مواد و متالوژی

 • مهندسی کامپیوتر

 • مهندسی برق

 • مهندسی معدن

 • مهندسی عمران

 • مهندسی صنایع

 • مهندسی نفت و گاز

دانشکده کشاورزی

 • علوم دامی

 • مکانیک بیوسیستم

 • بیوتکنولوژی

 • زراعت و اصلاح نباتات

 • صنایع غذایی

 • باغبانی

 • اقتصاد کشاورزی

 • علوم و مهندسی خاک

 • علوم و مهندسی آب

 • گیاهپزشکی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 • زبان انگلیسی

 • فلسفه

 • جغرافیا 

 • علوم اجتماعی

 • تاریخ

 • روانشناسی

 • علم اطلاعات

 • ادبیات فارسی

 • علوم تربیتی

دانشکده ریاضی و کامپیوتر

 • علوم کامپیوتر

 • آمار

 • آموزش ریاضی

 • رباضی کاربردی

 • ریاضی محض

دانشکده حقوق و الهیات

 • حقوق

 • علوم سیاسی

 • الهیات

دانشکده مدیریت

 • حسابداری

 • مدیریت بازرگانی

دانشکده علوم

 • زمین شناسی

 • نانو

 • زیست‌شناسی

 • شیمی

دانشکده هنر و معماری

 • بازیگری و معماری

 • نقاشی

 • مرمت

 • هنرهای اسلامی

 • هنرهای فرش

 • هنرهای معماری

دیگر انجمن‌های علمی دانشجویی

 • حسابداری (بافت)

 • اقتصاد (بافت)

 • مدیریت (بافت)

 • صنایع غذایی (بردسیر)

 • تولیدات گیاهی (بردسیر)

 • بازی سازی

 • سلول‌های بنیادی

 • گیاهان دارویی (بردسیر)

 • تربیت بدنی

 • فیزیک

 • رباتیک

 • مطالعات مهندسی

 • نجوم